Sự kiện qua ảnh

Lễ tổng kết 2011
Lễ khởi công ngầm hóa
Lễ ký kết hợp đồng ngầm hóa
Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập
Lễ khởi công Trần Thái Marina & Resort
Trang : [<] 1 2
^ Quay lại đầu trang