Giới Thiệu » Nguồn nhân lực

Trần Minh Chí
Chủ tịch HĐTV

Thái Ngọc Dung
Ủy viên thường trực HĐTV

Liêu Kiện Toàn
Tổng Giám Đốc

Kiều Xuân Nhã
Trợ lý Chủ tịch HĐTV

Bùi Văn Dũng
Giám đốc Nhân sự

Lâm Thị Xuân Đào
Kế Toán Trưởng

Nguyễn Lưu Đôn
TP. Quản lý dự án

Phạm Công Sơn
GĐ Công ty Phú Quốc Trần Thái

Trang : 1
^ Quay lại đầu trang