Giới Thiệu » Nguồn nhân lực

Trần Minh Chí
Chủ tịch HĐTV

Liêu Kiện Toàn
Tổng Giám Đốc

Bùi Văn Dũng
Cố vấn HĐTV

Lâm Thị Xuân Đào
Phó Tổng Giám Đốc Thường Trực

Trần Thị Mỹ Vân
Trưởng phòng. Tài chính Kế toán

Phạm Công Sơn
GĐ Công ty Phú Quốc Trần Thái

Trang : 1
^ Quay lại đầu trang