Hồ sơ mua nhà được vay gói 30.000 tỉ đồng

1. Hồ sơ nộp cho chủ đầu tư
- Đơn đăng ký mua (theo mẫu).
- Xác nhận đối tượng, thực trạng nhà ở (theo mẫu).
- Giấy chứng minh điều kiện cư trú:

+ Nếu là người có hộ khẩu tại nơi mua nhà thì chỉ cần bản sao chứng thực hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký hộ khẩu tập thể.

+ Nếu là người chỉ mới có đăng ký tạm trú hoặc KT3 thì cần bản sao có chứng thực hợp đồng lao động tính một năm trở lên; giấy đóng bảo hiểm xã hội.

- Giấy tờ khác: Bản sao chứng thực giấy chứng nhận kết hôn, CMND của chồng/vợ.

Ảnh minh họa: Internet

2. Hồ sơ vay vốn nộp cho ngân hàng

a. Hồ sơ pháp lý:

- CMND (cả hai vợ chồng).

- Giấy chứng nhận kết hôn.

- Trường hợp có hộ khẩu nơi mua nhà chỉ cần bản sao hộ khẩu.

- Trường hợp chỉ có tạm trú, KT3 thì cần: Bản sao KT3, hợp đồng lao động từ một năm trở lên, giấy chứng nhận đóng bảo hiểm xã hội một năm trở lên.

- Giấy xác nhận lương do cơ quan (theo mẫu).

- Giấy xác nhận thực trạng nhà ở (theo mẫu).

- Đơn xin mua nhà ở xã hội (theo mẫu).

- Cam kết của khách hàng đúng đối tượng mua nhà ở xã hội (khách hàng tự viết).

b. Hồ sơ thu nhập:

- Quyết định bổ nhiệm nếu có.

- Xác nhận thu nhập (cơ quan đóng dấu).

- Hợp đồng lao động hoặc các quyết định biên chế.

- Sao kê lương sáu tháng gần nhất.

- Trường hợp nguồn thu từ kinh doanh thì có sổ sách chứng từ.

c. Hồ sơ trước khi giải ngân:

- Hợp đồng mua nhà với chủ đầu tư.

- Đơn đề nghị vay vốn và cam kết chưa được vay vốn hỗ trợ tại ngân hàng.

- Tham gia vốn tối thiểu 20% (hóa đơn nộp tiền mua nhà).

- Cam kết không có nợ quá hạn ở ngân hàng.

3. Hồ sơ mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

Đối với công chức, viên chức, bộ đội…

- Đơn mua nhà ở xã hội (theo mẫu).

- Xác nhận chưa có nhà theo mẫu (cơ quan xác nhận).

- KT3/hộ khẩu.

- CMND.

Đối với người thu nhập thấp (không thuộc cán bộ, viên chức)

- Đơn mua nhà ở xã hội (theo mẫu).

- Xác nhận chưa có nhà theo mẫu (cơ quan xác nhận).

- KT3.

- Xác nhận đóng bảo hiểm xã hội một năm trở lên.

- CMND.

Với những người đã kết hôn cần thêm giấy xác nhận của phường về thực trạng nhà ở của chồng/vợ và CMND sao y của chồng/vợ. Sau khi được xét mua nhà cần bản sao KT3/hộ khẩu, CMND, giấy nộp 20% giá trị căn nhà.

Theo Pháp Luật TP
^ Quay lại đầu trang