Bất động sản: Giảm hơn 4.200 tỷ đồng tồn kho chỉ trong 1 tháng

Tháng 9/2013, giá trị tồn kho bất động sản còn hơn 101.800 tỷ đồng, giảm 3,96% (4.206 tỷ đồng) so với tháng 8. So với các tháng trước đó, tồn kho tháng 9 cũng giảm mạnh 5-6%.

Bất động sản: Giảm hơn 4.200 tỷ đồng tồn kho chỉ trong 1 tháng

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, nếu so với thời điểm tháng 3.2013, khi tồn kho vẫn ở mức trên 128.000 tỷ đồng, giá trị tồn kho tháng 9 đã giảm 20,74%, quy ra số tuyệt đối là 26.660 tỷ đồng.

Tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, lượng tồn kho bất động sản cũng có xu hướng giảm mạnh. Ở Hà Nội, lượng tồn kho tháng 7 đã giảm hơn 2.500 tỷ đồng so với tháng 6. Còn số liệu mới nhất ở Tp.HCM, tính đến tháng 9.2013, tồn kho giảm hơn 4.200 tỷ so với tháng 8, tương đương với mức giảm 16,1%.

Theo Bộ Xây dựng, thị trường đã có những phản ứng tích cực, việc tái cơ cấu nguồn cung nhà ở đã bắt đầu có sự điều chỉnh phù hợp hơn với nhu cầu của thị trường. Trên thị trường bất động sản, niềm tin đang hồi phục dần với sự quan tâm của người dân dành cho phân khúc nhà ở diện tích nhỏ, giá dưới 15 triệu đồng/m2.

Bộ sẽ tích cực đổi mới triệt để và khẩn trương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý đầu tư xây dựng. Bộ cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng công trình xây dựng nói chung, nhất là các dự án sử dụng vốn nhà nước, quản lý chi phí xây dựng công trình, tạo cơ chế cạnh tranh lành mạnh để hạ giá thành sản phẩm.

Theo NDH
^ Quay lại đầu trang