Rà soát tổng thể tình hình thực hiện công tác quy hoạch trên phạm vi cả nước

Bộ Xây dựng đang xây dựng Đề án “Rà soát tổng thể tình hình thực hiện công tác quy hoạch trên phạm vi cả nước” nhằm thực hiện Nghị quyết số 40/2012/QH13 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII trong đó có nội dung “khẩn trương xây dựng, trình Quốc hội ban hành Luật Quản lý đô thị, có kế hoạch rà soát tổng thể công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch trong cả nước để có những điều chỉnh cần thiết”.Ảnh minh họa.

Đối tượng rà soát bao gồm các quy hoạch xây dựng vùng; quy hoạch xây dựng (QHXD) các khu chức năng đặc thù: khu kinh tế, khu công nghiệp, khu du lịch, khu bảo tồn... và quy hoạch đô thị (QHĐT).


Mục tiêu của Đề án nhằm nâng cao hiệu quả công tác QHXD, QHĐT để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường tính pháp lý và khả thi, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc còn tồn tại đối với các quy hoạch từ khâu lập đồ án đến khâu tổ chức thực hiện theo quy hoạch; Đề xuất biện pháp nâng cao năng lực của chính quyền các cấp; đội ngũ cán bộ quản lý quy hoạch, tư vấn quy hoạch; Đề xuất các vấn đề liên quan hoàn thiện tới hệ thống thể chế trong lĩnh vực quy hoạch; Từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu trong công tác QHXD, QHĐT.


Trên cơ sở Đề án rà soát tổng thể công tác quy hoạch, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật để nâng cao chất lượng quy hoạch và nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch.


Để xây dựng Đề án đảm bảo đạt chất lượng và hiệu quả, hiện Bộ Xây dựng đang đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố (Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội, TP.HCM) báo cáo về công tác QHXD, QHĐT trên địa bàn như: Đánh giá công tác quản lý và triển khai thực hiện; tổng hợp số liệu về công tác lập QHXD, QHĐT; đánh giá việc áp dụng hệ thống các văn bản, quy phạm pháp luật trong hoạt động này cũng như nêu rõ nguyên nhân tồn tại, vướng mắc và đề xuất các biện pháp khắc phục...

^ Quay lại đầu trang