30 cổ phiếu Việt niêm yết ở thị trường ASEAN

Đây là những cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn, vốn hóa cao, thanh khoản tốt, được chọn lọc kỹ lưỡng trên cả 2 sàn, đóng vai trò quảng bá thị trường chứng khoán Việt Nam đến các nhà đầu tư quốc tế.

HOSE lẫn HNX đã tham gia cùng các Sở ASEAN xây dựng trang web aseanexchanges.com, đưa thông tin về các Sở trong khối để thu hút nhà đầu tư, thúc đẩy giao dịch, làm cơ sở triển khai liên kết giao dịch ASEAN. Theo đó, mỗi nước sẽ chọn ra 30 cổ phiếu hàng đầu về giá trị vốn hóa thị trường và tính thanh khoản để hiển thị thông tin trên trang web này.

Dựa vào VN30, HOSE đã chọn ra 15 cổ phiếu căn cứ theo giá trị giao dịch để đưa vào ASEAN Stars cùng với 15 cổ phiếu khác đang niêm yết trên sàn Hà Nội.

Thông tin 15 cổ phiếu niêm yết tại HOSE hiển thị trên website các nước ASEAN.

Thông tin về giá cả được cập nhật hàng ngày, các tin liên quan cũng sẽ kết nối trực tiếp từ trang web này đến các trang web của các sở giao dịch.

Bà Phan Thị Tường Tâm, Tổng giám đốc HOSE cho biết, 30 doanh nghiệp Việt được chọn lựa gánh trọng trách lớn trong việc quảng bá thị trường chứng khoán Việt Nam, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài khối, các công ty niêm yết khác trên sàn. Đây là một trong 3 dự án quan trọng mà Sở triển khai, nghiên cứu trong năm 2011, bên cạnh việc phân ngành các công ty niêm yết, thiết kế chỉ số VN30.

15 cổ phiếu tại HOSE có tên website asenexchanges.com gồm: STB, VIC, SSI, MSN, FPT, HAG, KDC, EIB, DPM, VNM, REE, OGC, IJC, VCB, PNJ.

15 cổ phiếu tại HNX gồm: ACB, DBC, HBB, KLS, NTP, OCH, PGS, PLC, PVI, PVS, PVX, SCR, SHB, VCG, VCS.

Theo VnExpress.net


^ Quay lại đầu trang