Cơ sở pháp lý:

-    Công văn số 157/VP-KTCN ngày 11/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang V/v chấp thuận chủ trương  đầu tư tuyến cáp treo từ An Thới sang Hòn Thơm của Công ty TNHH BĐS Trần Thái; 

-    Công văn số 33/BQLPTPQ-ĐT ngày 17/01/2013 của Ban Quản lý Đầu tư Phát triển đảo Phú Quốc V/v chấp thuận chủ trương  đầu tư tuyến cáp treo từ An Thới sang Hòn Thơm của Công ty BĐS Trần Thái;

-    Công văn số 1324/BTL-TM ngày 11/07/2013 của Bộ Tư lệnh vùng 5 V/v cho ý kiến độ cao thông thủy của dự án cáp treo (khoảng cách từ đáy cabin tới mức nước thủy triều cao nhất tối thiểu là 50m).