-    Chủ đầu tư đã làm việc với các nhà cung cấp thiết bị hệ thống cáp hàng đầu thế giới để lựa chọn sử dụng cho dự án 

-    Sau khi quy hoạch 1/2000 đảo Hòn Thơm được phê duyệt, dự kiến trong năm 2015, chủ đầu tư sẽ làm việc với địa phương phương án cáp và triển khai các thủ tục tiếp theo.