Các sản phẩm chính của Nhà máy:

Sản phẩm

Sản lượng (m3)

Kích thước

Viên tiêu chuẩn (Viên)

Gạch AAC 

100.000

400x200x170

86.805.556

Gạch Hollow core dày 100mm

200.000

2.400x800x100

173.611.111

Gạch Hollow core dày 150mm

200.000

2,400x800x150

173.611.111

Bê tông bọt dày 100mm

80.000

150x200x100

69.444.444

Bê tông bọt dày 150mm

100.000

400x170x150

86.805.556

Tổng cộng

680.000


590.277.778