Nhà máy được đầu tư xây dựng tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Tứ cận được xác định như sau: 

-    Phía Đông giáp đất của dân,

-    Phía Nam giáp đường nhựa,

-    Phái Tây giáp đường sắt,

-    Phía Bắc giáp sông Đồng Nai.