- Khách sạn – hội nghị

 - Khu thể thao – fitness

 - Khu massage – sauna 

  - Khu quảng trường – bến du thuyền

  - Khu bãi tắm và các hoạt động biển

  - Câu lạc b...