Seashells Hotel có tất cả những tiện ích cao cấp của một khách sạn tiêu chuẩn quốc tế: