Dự án đã thi công xong phần móng, dự kiến sẽ mở bán vào năm 2014.