Link download thiết kế ý tưởng: 

http://www.mediafire.com/view/2ckxrpehqy89hb3/01100_20120326_TTCR_Concept_Presentation_Final_Layout_En.pdf

Căn cứ pháp lý: