Bên cạnh các khối khách sạn, Dự án còn có nhiều công trình tiện ích như: nhà hàng hải sản, khu chăm sóc sức khỏe Maia, khu thể thao, nhà tiếp đón, khu nhân viên – kỹ thuật, khách sạn M2B, khu tiếp đón Alya, khu hội thảo, khu tiện ích GĐ2, khu mua sắm, khu café – Bar, khu kỹ thuật – phục vụ.