Link download thiết kế ý tưởng:

http://www.mediafire.com/view/x16j2wh8s0fhx78/00300_20120318_FMPQ_Concept_Presentation_Layout_Final_En.pdf

Cơ sở pháp lý: