Dự án nằm trong phần đất thuộc xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; có diện tích 26,5265ha, được chia làm 2 khu bởi rạch Cửa Cạn và rạch Cầu Cóc. Vị trí các khu được xác định như sau: 

1.    Khu I: Diện tích 18,3487ha, gồm 3 phần: 

Phần 1:

Phần 2:

Phần 3:

2.    Khu II: diện tích 8,1778ha