1. Cơ sở pháp lý:

2. Dành cho khách hàng: 

Quy trình hướng dẫn thi công xây dựng nhà biệt thự ở Trần Thái Village bao gồm những tài liệu sau:

Thông báo cấp số nhà toàn khu.