Dự án được chia thành các khu chức năng chính sau: