Dự án thuộc tỉnh Kampong Thom, Campuchia, có diện tích 26.221ha, gồm:

Dự án bao gồm 2 khu vực: huyện Santuk và huyện Prasat Sambour