Tổng diện tích toàn khu đất: 32.287,4m2     

Mật độ xây dựng                 : 30-35%

Dân số                                 : 2.800 dân

Tầng cao                             : 20-25

Số tầng hầm                        : 2-4