Hiện dự án đang là một cồn đất giữa đầm Đông Hồ, diện tích khoảng 25ha