Dự án nằm trên cồn đất trong khu vực đầm nước mặn Đông Hồ thuộc phường Đông Hồ, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Dự án có 4 mặt giáp với nước, hướng tây giáp bờ gần nhất, cách đường Đông Hồ khoảng 50m-100m