Khởi công Dự án Khu phức hợp tháp quan sát Thủ Thiểm