Sáng ngày 21/04/2015, tại Trung tâm Ẩm thực Nam Châu Hội Quán, Công ty Cổ...

Ngày 28/03/2015, tại Nhà hát lớn Hà Nội, ông Trần Minh Chí – Chủ tịch...