The Shells Resort & Spa đã vinh dự nhận ba giải thưởng cho hạng mục Best...

Các đoàn viên và CB-NV được chia thành hai đội tham gia các trò chơi:...