Các đoàn viên và CB-NV được chia thành hai đội tham gia các trò chơi:...

Ngày 30/06/2015 vừa qua, Công ty Empire City – liên doanh giữa các đối tác...